Disclaimer

De website vanEedenonline is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie. Hoewel de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en waarbij vanEedenonline streeft naar de grootste mate van volledigheid in de verzamelde gegevens, kunnen wij geen garantie geven dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft.

Bezoekers van vanEedenonline kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de gegevens op de website. De webmaster aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van op de website gepubliceerde informatie.

In het kader van de wet op de privacy dient vanEedenonline de bezoeker erop te wijzen dat als er gegevens worden getoond, die betrekking hebben op een bepaald persoon, waarvan deze persoon niet wil dat de bepaalde informatie getoond wordt, dan volstaat een identificeerbaar (mail)-bericht van de betreffende persoon om de genoemde gegevens niet langer zichtbaar te laten zijn voor bezoekers aan de Webmaster.

Hoewel vanEedenonline ernaar streeft dat haar website continu toegankelijk is, kan het geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen op welke wijze dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat haar website om welke redenen dan ook, op enig moment voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. De website kan tevens tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. Alle rechten zijn voorbehouden. Iedereen die zich toegang verschaft tot de website van vanEedenonline wordt geacht op de hoogte te zijn van het hierboven vermelde.

Welkom

Waarom vanEedenonline.

Allereerst moet ik bekennen dat het een uit hand gelopen combinatie is van 2 nieuwsgierigheden. Een kleine 10 tal jaren geleden maakte ik voor het eerst kennis met Genealogie (Stamboomonderzoek). Een neef (van moeders zijde) was begonnen met het uitpluizen van zijn stamboom en ging een dagje naar het CBG in Den Haag. Ter plekke begon het te kriebelen en ging ik ook aan de slag. Naar mate de maanden vorderde werd ook mijn vrouw besmet en begon te snuffelen naar haar familie. Het resultaat tot nu toe treft u aan onder het hoofdstuk GENEALOGIE.

Toen het internet in opkomst kwam surften wij al snel rond op zoek naar onze voorouders. Ik werd afgeleid en was benieuwd hoe zo’n homepage nu werd opgebouwd. Uiteindelijk is dit het resultaat. De site vanEedenonline.nl. Een site met gegevens over onze stamboom, een plaats waar ons gezin hun interesses kenbaar kunnen maken, een gezinsstartpagina (in opbouw). Met links naar familieleden op het net en naar de door ons bezochte verenigingen. Hopelijk kan deze site uitgroeien tot een spin in het (wereld)wijde web dat ‘van Eeden’ heet.

 
© 2012 van Eedenonline |