van Eeden's

Vandaag

88 jaar geleden

Agnes Maria van Eeden + Theodorus Vink
getrouwd: 29 mei 1935

  
 

Inloggen

Wat is genealogie

 

Wat is Genealogie?

 

Genealogie of stamboomonderzoek is een spannende bezigheid. Feiten vinden die lang vergeten waren en die mensen van vroeger weer in beeld brengen, met hun naam en hun eigen levensgeschiedenis. Iedere generatie verder terug brengt een ander, ouder stukje geschiedenis dichterbij. Voorouders uit de tijd van de Eerste Wereldoorlog, uit de tijd waarin de eerste trein ging rijden, uit de tijd van Napoleon en soms nog van honderden jaren daarvoor. Stamboomonderzoek, anders gezegd genealogie, staat al eeuwen lang in de belangstelling. Lange tijd bestond die interesse vooral bij belangrijke families die hun voorgeslacht en hun netwerken van bloedverwanten en aangetrouwden beschreven in veelal tot op de dag van vandaag bewaard gebleven manuscripten. De laatste tientallen jaren is voor zo goed als iedereen de kennis van de eigen familiegeschiedenis bereikbaar geworden.

 

Wanneer men met het onderzoek begint komt men termen tegen die (mogelijk) niet direct geplaatst kunnen worden. Vandaar dat er een woordenlijst is samengesteld.

 

Zelf onderzoek doen:

 

Het beginnen met een onderzoek is zeer eenvoudig. Verzamel alle gegevens uit trouwboekjes, paspoorten, bidprenten, persoonsbewijzen, akten,etc.. Noteer datum, plaats, adres, geboorte, doop, huwelijk, overlijden, begraafplaats, beroep, eventueel crematie en schding. Ga met deze gegevens naar familieleden, ook ooms en tantes, en noteer de famileiverhalen. Bestudeer de handleidingen op genealogisch gebied. De boeken en brochures kunt u kopen bij diverse verenigingen en boekhandelaren, of u raadpleegt ze bij bibliotheken of archieven. Men noteert de gegevens (data en plaats van alle gebeurtenissen) van zichzelf, kinderen, partner(s), broers en zuster, ouders etc. Over het algemeen zijn deze gegevens snel en eenvoudig na te gaan. Het wordt moeilijker wanneer wij terug gaan in de tijd. Dan wordt het tijd om een archief te bezoeken en in de bestanden van de Burgelijke stand te duiken.

 

Bij het CBG in Den Haag hebben veel gemeenten hun archieven ondergebracht. Tevens zijn daar vele familiedossiers, bidprentjes en andere anounces aanwezig.

 

Wanneer men met Genealogie begint is het heel belangrijk om alles overzichtelijk op te slaan. Een computer is hievoor een heel nuttig hulpmiddel. Voor de PC's zijn diverse programma's op de markt om alles te organiseren en weer te geven. 1 Van deze programma's is Brothers Keepers. Voordeel van dit programma is dat dit ook als Freeware ter beschikking wordt gesteld.

© 2012 van Eedenonline |