van Eeden's

Vandaag

Geen historische gebeurtenissen
  
 

Inloggen

Woordenlijst

Genealogie

Genealogie is volgens de Van Dale de geslachtsrekenkunde; de leer van de ontwikkeling en verwantschap van geslachten (families).
Een genealoog is dan ook iemand die de afstamming en verwantschap van families naspoort; de stamboom uitzoekt. Dit kan in de vorm van een stamreeks, een genealogie, een kwartierstaat of een parenteel.

Een stamreeks

Een stamreeks is een in generaties geschikte opgave van iemands wettige voorouders in een rechte mannelijke lijn. Men gaat generatie na generatie terug in deze lijn. De oudste voorouder waarop het onderzoek vastloopt is de stamvader.

Een Genealogie

Een genealogie is volgens de Van Dale een gelsachtslijst, een stamboom. Dat is een in generaties gerangschikte opgaven van personen die in wettige mannelijke lijn afstammen van een bepaalde mannelijke persoon (de stamvader) het onderzoek vastloopt is de stamvader.

Een Kwartierstaat

Een kwartierstaat is een in generaties gerangschikte opgave van de wettige voorouders van een bepaalde persoon. De persoon waar de kwartierstaat vanuit gaat noemt men de kwartierdrager. Hij of zij heeft 2 ouders, 4 grootouders, acht grootouders enz. Iedere generatie verdubbelt het aantal voorouders.

Een Parenteel

Een parenteel is een in generaties gerangschikte opgave van de wettige afstammelingen van een bepaald ouderpaar, in mannelijke en vrouwelijke lijn. Het samenstellen van een parenteel is daarom de meest uitgebreide vorm van voorouderonderzoek.

Een Asfstammingsreeks

De naamreeks van iedere andere voorouder uit de kwartierstaat

Een Geneagram

Een grafische notatie om verwantschap aan te tonen, bijv. bij vorstenhuizen. Deze vorm wordt veel gebruikt door artsen

Wat is genealogie

 

Wat is Genealogie?

 

Genealogie of stamboomonderzoek is een spannende bezigheid. Feiten vinden die lang vergeten waren en die mensen van vroeger weer in beeld brengen, met hun naam en hun eigen levensgeschiedenis. Iedere generatie verder terug brengt een ander, ouder stukje geschiedenis dichterbij. Voorouders uit de tijd van de Eerste Wereldoorlog, uit de tijd waarin de eerste trein ging rijden, uit de tijd van Napoleon en soms nog van honderden jaren daarvoor. Stamboomonderzoek, anders gezegd genealogie, staat al eeuwen lang in de belangstelling. Lange tijd bestond die interesse vooral bij belangrijke families die hun voorgeslacht en hun netwerken van bloedverwanten en aangetrouwden beschreven in veelal tot op de dag van vandaag bewaard gebleven manuscripten. De laatste tientallen jaren is voor zo goed als iedereen de kennis van de eigen familiegeschiedenis bereikbaar geworden.

 

Wanneer men met het onderzoek begint komt men termen tegen die (mogelijk) niet direct geplaatst kunnen worden. Vandaar dat er een woordenlijst is samengesteld.

 

Zelf onderzoek doen:

 

Het beginnen met een onderzoek is zeer eenvoudig. Verzamel alle gegevens uit trouwboekjes, paspoorten, bidprenten, persoonsbewijzen, akten,etc.. Noteer datum, plaats, adres, geboorte, doop, huwelijk, overlijden, begraafplaats, beroep, eventueel crematie en schding. Ga met deze gegevens naar familieleden, ook ooms en tantes, en noteer de famileiverhalen. Bestudeer de handleidingen op genealogisch gebied. De boeken en brochures kunt u kopen bij diverse verenigingen en boekhandelaren, of u raadpleegt ze bij bibliotheken of archieven. Men noteert de gegevens (data en plaats van alle gebeurtenissen) van zichzelf, kinderen, partner(s), broers en zuster, ouders etc. Over het algemeen zijn deze gegevens snel en eenvoudig na te gaan. Het wordt moeilijker wanneer wij terug gaan in de tijd. Dan wordt het tijd om een archief te bezoeken en in de bestanden van de Burgelijke stand te duiken.

 

Bij het CBG in Den Haag hebben veel gemeenten hun archieven ondergebracht. Tevens zijn daar vele familiedossiers, bidprentjes en andere anounces aanwezig.

 

Wanneer men met Genealogie begint is het heel belangrijk om alles overzichtelijk op te slaan. Een computer is hievoor een heel nuttig hulpmiddel. Voor de PC's zijn diverse programma's op de markt om alles te organiseren en weer te geven. 1 Van deze programma's is Brothers Keepers. Voordeel van dit programma is dat dit ook als Freeware ter beschikking wordt gesteld.

© 2012 van Eedenonline |