van Eeden's

Vandaag

88 jaar geleden

Agnes Maria van Eeden + Theodorus Vink
getrouwd: 29 mei 1935

  
 

Inloggen

Wapenbeschrijving

" Van den Heede of Van den Eede.
Eede betekent "schoone landstreek".
Blijkens een acte van in betrekkelijk oud Frans geschreven, op perkament versierd met het gepolychromeerde wapen Van den Eede, liggende in het bovengenoemd handschrift van A.Hevelt, verklaren de Heeren E.Flacchie en J.Maurice, gewoonlijk Koninklijke Wapenherauten, gevestigd in de Nederlanden ( Brussel ), dat de Familie Van den Heede is, een zeer oud adelijk geslacht, herkomstig uit het graafschap Vlaanderen, dragende het volgende Wapen:
- Gequarteleerd 1 en 4 in goud, een opkomende roodgekroonde en getongde en genagelde Leeuw van Sabel ( zwart ), 2 en 3 in goud en een rechter schuinbalk ( bande ) van Sabel, beladen met drie schelpen van zilver.-
Dit geslacht reeds bekend in 1300, waarvan een zoon met de name Jean van den Heede zich in Duitsland heeft teruggetrokken naar de provincie Utrecht, is verwant aan de Adelijke huizen Pots, Amstel, Zijl en Preunen ( geadeld door Keizer Karel V ), Kreibe, Hardenbroek, Van der Does, Reede, Utenhove, Rijnder van der Aa en waaruit is voortgekomen een Abdis der Adelijke Juffers van het Klooster van St.Servaas te Utrecht, in welk convent nog een graftombe prijkt, met het bovenvermelde Wapen en gedeeltelijk met dat van Amstel.
Blijkens de authentieken acte naar de stamboom stamt Josse ( Joost van den Eede ) af van de reeds bovengenoemde Jean van den (H)eede, die uit het land van Allemagne en later daar vandaan allereerst uit Vlaanderen naar Utrecht gekomen is.
Gezegeld en getekend te Brussel, 15 december 1668."

© 2012 van Eedenonline |